เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ครูและนักเรียน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กามารุลยากีน (บาซาซีแกะ) ม.๔ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

เมื่อ ๐๒ ก.พ.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ร้อย.ทพ.นย.๕ฯ เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ครูและนักเรียน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กามารุลยากีน (บาซาซีแกะ) ม.๔ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ความเป็นมาของธงชาติไทย อุดมการณ์ความรักชาติ และ การปฏิเสธความรุนแรง