ถึงผ่านวันเด็กไปแล้ว แต่พี่ทหารยังเป็นห่วงใย

เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย จ.อ.คเณศ  สิงหกุล จนท.พยาบาลฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้มอบยาน้ำสำหรับเด็ก ไว้เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเระ ม.๑ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส