เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ บ.สารวัน ม.๒ ต.ไทรทอง อ.ไม้เเก่น จว.ปัตตานี

เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ร.อ.สุบรรณ ส่งสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.นย.๑๐ฯ พร้อมชุดเเพทย์จาก ฉก.ทพ.นย.ทร. เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ บ.สารวัน ม.๒ ต.ไทรทอง อ.ไม้เเก่น จว.ปัตตานี