ห่วงใยสุขภาพผู้ร่วมพิธีละหมาด

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๒๓๐ ฉก.ทพ.นย.ทร.โดย ร้อย.ทพ.นย.๑ นำโดย จ.อ.วชิระ แก้วแกม เจ้าหน้าที่พยาบาล นำชุด ชป.กร และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมพิธีละหมาด และพบปะพูดคุย พัฒนาสัมพันธ์ กับประชาชน พร้อมแจกยาเวชภัณฑ์ให้กับประชาชน ณ มัสยิดอัลฮิดายาตุลอิสลามียะห์ ม.๒ บ.ปะลุกาสาเมาะ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส