ร.ต.กฤติน พงษ์ประดิษฐ ผบ.มว.พ.ฉก.นย.ภต. ดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับผู้นำศาสนาในห้วงต้อนรับเดือนรอมฎอน ที่ผ่านมา ตามโครงการ“สานใจห่วงใยสุขภาพผู้นำศาสนา” ประจำปี ๒๕๖๑

น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำศาสนา (อิหม่าม, บิหลั่น, คอเต็บ) ในพื้นที่รับผิดชอบ (อ.เมืองนราธิวาส, อ.บาเจาะ และ อ.ยี่งอ) ที่เข้ารับทราบผลการตรวจสุขภาพ ตามโครงการ“สานใจห่วงใยสุขภาพผู้นำศาสนา” ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่ง ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ฉก.นย.ทร./ หมวดพยาบาล ฉก.นย.ภต. โดย ร.ต.กฤติน พงษ์ประดิษฐ ผบ.มว.พ.ฉก.นย.ภต. ได้ร่วมกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโคกเคียน ดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับผู้นำศาสนาในห้วงต้อนรับเดือนรอมฎอน ที่ผ่านมา ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยในสุขภาพของผู้นำศาสนาซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณสำคัญ ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับประชาชนในพื้นที่ เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐

View the embedded image gallery online at:
http://nmd.go.th/website/index.php/component/content/article/131-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A3-%E0%B9%99-%E0%B8%A3%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3-%E0%B9%93-%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%99%E0%B8%A2/668-%E0%B8%99-%E0%B8%AD-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%9C%E0%B8%9A-%E0%B8%89%E0%B8%81-%E0%B8%99%E0%B8%A2-%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B8%9C%E0%B8%9A-%E0%B8%89%E0%B8%81-%E0%B8%99%E0%B8%A2-%E0%B8%A0%E0%B8%95-%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E2%80%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E2%80%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%91#sigFreeId7c78627244