น.อ.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.กรุงเทพ พร. เป็นประธานพิธีอาเศียรวาทราชสดุดี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 61

น.อ.นิธิ  พงศ์อนันต์  ผอ.รพ.กรุงเทพ พร. เป็นประธานพิธีอาเศียรวาทราชสดุดี  เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี  2561 " ประดู่ขาวก้าวไกล ด้วยน้ำใจเหล่าพยาบาล สืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า "  และพิธีมอบรางวัลบุคลากรทางการพยาบาลดีเด่น  ลูกจ้างดีเด่น  ณ ห้องประชุม 1 รพ.ฯ  เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 61