26 ก.พ.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม  ณ ห้องสยามไชย ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

26 ก.พ.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

25 ก.พ.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดร ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑-๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

25 ก.พ.61 กองทัพเรือ โดยกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับบริษัทซัมมิท แคปปิตอล จำกัด จัดทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

กองทัพเรือ โดยกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับบริษัทซัมมิท แคปปิตอล จำกัด จัดทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีหลวงพ่อสายทอง  เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์  รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

22 ก.พ.61 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ ปี 61 โดยมี อ.นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร ผอ.เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นท่านวิทยากรบรรยาย

พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ ปี ๖๑ "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตาม ICH-GCP" โดยมี  อ.นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร ผอ.เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นท่านวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...