๙ ม.ค.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมทบทวนคุณลักษณะของผู้ดำรงตำแหน่ง (JS) เพื่อลงในระบบ HRMISS ครั้งที่ ๑

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมทบทวนคุณลักษณะของผู้ดำรงตำแหน่ง (JS) เพื่อลงในระบบ HRMISS ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

๙ ม.ค.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือกับ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และคณะ

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือกับ เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และคณะ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

๘ ม.ค.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี บุณยรัสน์ พุกกะเวส กรรมการกีฬาสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี บุณยรัสน์ พุกกะเวส กรรมการกีฬาสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และเรียนเชิญมาเป็นเกียรติในงานแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่าประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

๗ ม.ค.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการศูนย์พัฒนาสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการศูนย์พัฒนาสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

๗ ม.ค.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีและมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...