20 พ.ย.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงาน The Royal Thai Navy Day

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงาน The Royal Thai Navy Day ณ โรงแรมดุสิตธานี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

20 พ.ย.60 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Maritime Medicine for Doctors

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ(๑) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Maritime Medicine for Doctors โดยมี พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ(๒) และอดีตผู้บังคับบัญชาระดังสูงของกรมแพทย์ทหารเรือให้เกียรติร่วมงาน ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

19 พ.ย.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงาน The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงาน The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017 ณ โรงแรมดุสิตธานี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

18 พ.ย.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ เดินทางเยี่ยมผู้บริหารโรงพยาบาลในพื้นที่พัทยา และบางละมุง เพื่อประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ งานมหกรรมทางเรือนานาชาติ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ เดินทางเยี่ยมผู้บริหารโรงพยาบาลในพื้นที่พัทยา และบางละมุง เพื่อประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ งานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

17 พ.ย.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ อ่านสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลในสังกัดรับฟัง เนื่องในวันกองทัพเรือ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ อ่านสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลในสังกัดรับฟัง เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐