๒๒ พ.ย.๖๑ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมประสานงานแพทย์ทหารของ ศปพท.ศบท. ครั้งที่ ๑/๖๒

พลเอก ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล ผทค.พิเศษ บก.ทท. / ผอ.ศปพท.ศบท. เป็นประธานการประชุมประสานงานแพทย์ทหารของ ศปพท.ศบท. ครั้งที่ ๑/๖๒ โดยมี พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ยก.ทหาร (๑) ชั้น ๕ อาคาร ๑ บก.ทท. เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

๒๖ พ.ย.๖๑ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๖๒

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๖๒ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

๒๒ พ.ย.๖๑ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

๒๕ พ.ย.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “CVT RUN 2018” ใจมันบอก....ให้ออกไปวิ่ง และปล่อยตัวนักกีฬา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติมอบเหรียญ และถ้วยรางวัลชนะเลิศ แก่นักกีฬาเดิน-วิ่งการกุศล "CVT RUN 2018" ใจมันบอก....ให้ออกไปวิ่ง โดยมี พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น   เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และปล่อยตัวนักกีฬา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

๒๐ พ.ย.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ อ่านสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลในสังกัดรับฟัง เนื่องในวันกองทัพเรือ

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ อ่านสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลในสังกัดรับฟัง เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ สโมสรห้องปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...