๓ ธ.ค.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะให้การต้อนรับ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีหน่วยรับการตรวจเยี่ยม ๒๘ หน่วย โดยปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ ถวายเครื่องสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บวรราชานุสาวรีย์ฯ และอาศรมหมอพร / ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและให้โอวาทกำลังพล / รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน อุปสรรค ข้อขัดข้อง ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ / ตรวจพื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ที่ใช้จัดกิจกรรม Bike UnAiRak โดยมี พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๓ พ.ย.๖๑ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมหอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือโท ตติย บุนนาค อดีต ผทค.พิเศษ บก.ทท. เป็นผู้นำเยี่ยมชม จากนั้นได้ไปชมตราพระราชลัญจกร ประจำพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามในสมุดเยี่ยม โดยมี พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

๒๙ พ.ย.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการด้านการแพทย์ ในกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike UnAiRak งานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการด้านการแพทย์ ในกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike UnAiRak งานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

๒๙ พ.ย.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

๒๗ พ.ย.๖๑ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาจัดทำแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของโรงพยาบาลฐานทัพเรือภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาจัดทำแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของโรงพยาบาลฐานทัพเรือภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...