25 ก.พ.61 กองทัพเรือ โดยกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับบริษัทซัมมิท แคปปิตอล จำกัด จัดทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

กองทัพเรือ โดยกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับบริษัทซัมมิท แคปปิตอล จำกัด จัดทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีหลวงพ่อสายทอง  เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์  รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

22 ก.พ.61 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ ปี 61 โดยมี อ.นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร ผอ.เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นท่านวิทยากรบรรยาย

พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ ปี ๖๑ "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตาม ICH-GCP" โดยมี  อ.นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร ผอ.เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นท่านวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

22 ก.พ.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ประจำปี 2561

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และนาวาตรี และสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๑

21 ก.พ.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองสนับสนุน กรมแพทย์ทหารเรือ กองการเงิน กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  และคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองสนับสนุน กรมแพทย์ทหารเรือ กองการเงิน กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

21 ก.พ.61 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแนวทางการต่ออายุผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศ

พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแนวทางการต่ออายุผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...