๔ ต.ค.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒ ต.ค.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมนายทหารฝ่ายอำนวยการ

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมนายทหารฝ่ายอำนวยการ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๓ ต.ค.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสักการะและบวงสรวงพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระรูปเหมือน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ศาลเทพราชเทพารักษ์ หน้า อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ศาลพระภูมิ หน้า โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และหน้า โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑ ต.ค.๖๑ พิธีรับ-ส่งหน้าที่เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (ท่านเก่า) ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือให้กับ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (ท่านใหม่) และรายงานตนเอง รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๐ ก.ย.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของกรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของกรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ นายทหารชั้นผู้ใหญ่หน่วยสายแพทย์ที่ได้รับพระราชทานยศ และตำแหน่งสูงขึ้น ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...