๑๑ มิ.ย.๖๑ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๖๑

พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๖๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๑๑ มิ.ย.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๑๑ มิ.ย.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม การฝึกด้านการแพทย์ CARAT 2018 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม การฝึกด้านการแพทย์ CARAT 2018 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่าง หน่วยแพทย์กองทัพเรือ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ และฝ่ายอเมริกา ในหมวดเรือช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาสาธารณภัยพิบัติ (HA/DR) ณ พื้นที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๗ มิ.ย.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑ พร้อมชมงานนิทรรศการฯ

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑ พร้อมชมงานนิทรรศการฯ จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก โดยมี พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๖ มิ.ย.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...