๒๑ ธ.ค.๖๑ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๖๒

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๖๒ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๗ ธ.ค.๖๑ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ โดยมี พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พร.

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ โดยมี พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พร. ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒๑ ธ.ค.๖๑ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานไตรกีฬานาวี

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานไตรกีฬานาวี ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๑๖ ธ.ค.๖๑ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นำทีมร่วมแข่งขัน ไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ สนามแรก “พระบารมีปกเกล้าเหล่าทหารเรือ”

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นำทีมร่วมแข่งขัน ไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ สนามแรก “พระบารมีปกเกล้าเหล่าทหารเรือ”  ในนามทีมอาวุโสกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ และ ทีมอาวุโสกรมแพทย์ทหารเรือ ๒ ณ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ทีมอาวุโสกรมแพทย์ทหารเรือ ๑

          ๑.พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา

          ๒.น.อ.ดนัย ปานแดง

          ๓.น.อ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง

ทีมอาวุโสกรมแพทย์ทหารเรือ ๒

          ๑.พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์

          ๒.น.ต.นิธิวัชร์ มงคลอริยวงศ์

          ๓.ร.ท.ศิริพงษ์ ศรีวรรณ 

๑๗ ธ.ค.๖๑ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสโมสร กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสโมสร กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...