16 ก.พ.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำชั้นสูง ประจำปี งป.๖๑

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำชั้นสูง ประจำปี งป.๖๑ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

14 ก.พ.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น และนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

14 ก.พ.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ กองสวัสดิการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ และกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ กองสวัสดิการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ และกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 

13 ก.พ.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมสภาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ครั้งที่ 1/2561

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานการประชุมสภาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

12 ก.พ.61 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ กองทัพเรือ

พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๖๑ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...