๒๕ ต.ค.๖๑ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย แก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสที่สมาคมฯ เรียนเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย แก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสที่สมาคมฯ เรียนเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จว.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๒ ต.ค.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๑๐๑ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๔ ต.ค.๖๑ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุม เรื่อง การพัฒนางานด้านสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุม เรื่อง การพัฒนางานด้านสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๔ ต.ค.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร เจ้ากรมขนส่งทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยม

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร เจ้ากรมขนส่งทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๑๖ ต.ค.๖๑ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา”

พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการ  “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา” โดยมี พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เข้าร่วมงาน ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...