10 เม.ย.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในงานวัน “มหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ๒๕๖๑”

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในงานวัน “มหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ๒๕๖๑” เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑