6 มี.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเกาะสมุย ฐานทัพเรือสงขลา กองทัพเรือภาค 2

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเกาะสมุย ฐานทัพเรือสงขลา กองทัพเรือภาค ๒ โดยมี นายแพทย์ ธีรศักดิ์  วิริยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป "การบริการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล" พร้อมตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ณ โรงพยาบาลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑