13 ก.พ.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมสภาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ครั้งที่ 1/2561

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานการประชุมสภาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑