22 มี.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมนาวิกเวชกิจ ๒ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

21 มี.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อสอบ การสร้างและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อสอบ การสร้างและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ณ ห้องฝึกอบรม กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

20 มี.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้ารับรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ประจำปี 2560

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้ารับรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

20 มี.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ.2561-2567

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๗ ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสร กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

19 มี.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ ในพื้นที่จังหวัดพังงา

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ พื้นที่ จว.พังงา โดยมี พลเรือโท สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ พลเรือตรี วลงกรณ์ โอสถานนท์  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ และ นาวาโท วารินทร์  ปงกันคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...