เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.พร้อมคณะฝอ./นขต.พัน.พ.ฯ เข้ารับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของแผนกแพทย์ ศฝท.ยศ.ทร.

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.พร้อมคณะฝอ./นขต.พัน.พ.ฯ เข้ารับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของแผนกแพทย์ ศฝท.ยศ.ทร. เนื่องจาก พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร ในการให้บริการทางการแพทย์แก่กำลังพลในสังกัด นย.รวมทั้งทหารใหม่จาก ศฝ.นย. เพื่อความพร้อมในการเตรียมการให้บริการทางการแพทย์แก่ทหารใหม่จาก ศฝ.นย. ในการรับหน้าที่ต่อจากแผนกแพทย์ ศฝท.ยศ.ทร.เนื่องจากการยุบหน่วยของ ศฝท.ยศ.ทร. ณ บก.ศฝท.ยศ.ทร.