ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.บริษัทเอิร์ธ (ประเทศไทย)จำกัด มอบมารุ โลชั่นทากันยุงให้กับ กกป.พร เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: บริษัทเอิร์ธ (ประเทศไทย)จำกัด มอบมารุ...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๑ ณ อาคารกองบังคับการกองพันพยาบาล

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ....

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ KM DAY ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย น.อ.ปรัชญา เกิดกรุง รอง ผอ.รพ.ฯ และ ผู้บริหารจัดการความรู้ รพ.อาภากรฯ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.61

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส....

งานสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ พร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 21-22 มิ.ย.61

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: งานสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ พร....

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล สวพ.ทร. โดยมี น.อ.ภูวดล สว่างแสง รอง ผอ.สวพ.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม วศ.ทร./สวพ.ทร. และ หน้าอาคาร วศ.ทร./สวพ.ทร.

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ...

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กบ.ทร. โดยมี พล.ร.ต.วินัย สุขต่าย ผอ.สนผ.กบ.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ...

น.อ.สามารถ ศรีม่วง ผบ.กรม สน.สอ.รฝ.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเผยแพร่ทักษะการป้องกันโรคเอดส์ ณ ห้องประชุม สอ.รฝ. เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.สามารถ ศรีม่วง ผบ.กรม...

น.ต.พุฒินันท์ นิธิภูริวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ทักษะการป้องกันโรคเอดส์ ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๑

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: น.ต.พุฒินันท์ นิธิภูริวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ รอง...

น.ท.พิพัฒน์ พูลทรัพย์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส.กองพันพยาบาล สอ.รฝ. ณ บริเวณหน้า บก.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เมื่อวันพุธที่ ๖ มิ.ย.๖๑

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: น.ท.พิพัฒน์ พูลทรัพย์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ....

พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เข้าร่วมการฝึกในโครงการ pacific partnership 2018 ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.และท่าเรือจุกเสม็ด ระหว่าง ๒๑ – ๒๓ พ.ค.๖๑

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ...

พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง วางพวงมาลาถวายสักการะและประกอบพิธีสงฆ์เนื่องในวันอาภากร ณ บริเวณพระตำหนักฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๑

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ...

คุณวิลาวรรณ เฮงตระกูล บริจาคเงินเพื่อบำรุง รพ.ฯ โดยผ่าน พล.ร.ต.วิทยา พรกิจประสาน จำนวน 100,000 บาท รับมอบโดย ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.61

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: คุณวิลาวรรณ เฮงตระกูล บริจาคเงินเพื่อบำรุง รพ.ฯ...

คุณอารยะ ตันประเสริฐ บริจาคเงิน เพื่อบำรุง รพ.ฯ จำนวน 60,000 บาท รับมอบโดย น.อ.ชาตรี เปี่ยมศิริ รอง ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องประชุม 19 ปี รพ.ฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.61

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: คุณอารยะ ตันประเสริฐ บริจาคเงิน เพื่อบำรุง รพ.ฯ...

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. สนับสนุนการจัดกิจกรรม กวก.ศวก.พร. โครงการปฐมนิเทศ บุคลลากรใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๑ โดย พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย ณ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๑

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร....

คุณธนกร เทพเสนา บริจาคเงินเพื่อบำรุง รพ.ฯ จำนวน 100,000 บาท รับมอบโดย น.อ.พิเชฏฐ์ กรัยวิเชียร รอง ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องรองผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: คุณธนกร เทพเสนา บริจาคเงินเพื่อบำรุง รพ.ฯ จำนวน...

พล.ร.ต.วิทยา พรกิจประสาน บริจาคเงินเพื่อบำรุง รพ.ฯจำนวน 100,000 บาท รับมอบโดย ผอ.รพ.ฯ ณ. ห้องผู้อำนวย การ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 61

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.วิทยา พรกิจประสาน บริจาคเงินเพื่อบำรุง...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งสนับสนุนเจ้าหน้าที่สายแพทย์ รถยนต์พยาบาลพร้อมพลขับร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ สนามบินอู่ตะเภา ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๑

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน...

งานเวชกรรมป้องกัน รพ.ฯ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ครั้งที่ 2 ประจำปี งป.61 ณ อาคารเอนกประสงค์ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ.2561

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: งานเวชกรรมป้องกัน รพ.ฯ...

​พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม"วันสิ่งแวดล้อมโลก" ณ บริเวณส่วนตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.อาภากรฯ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: ​พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมี นาวาโท อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ. พัน พ. ฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล จร.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๑ ณ กรมจเรทหารเรือ ชั้น ๑ อาคาร ๕ บก.ทร. พื้นที่ พระราชวังเดิม

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ...

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กรม สห.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ พ.ค.๖๑ ณ อาคารเอนกประสงค์ กรม สห.ทร. และบริเวณหอประชุมกองทัพเรือ

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ...

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นวิทยากร ในโครงการติดตามนิเทศงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติดใน ทร. ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๑

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา...

กองเวชกรรมป้องกัน ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๑

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กองเวชกรรมป้องกัน ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๑

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

พัน.พ.ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ให้กับพลทหาร ที่มารอรับการตรวจรักษา เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 61

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: พัน.พ.ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรม วันแห่งการจัดการความรู้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ อาคารเอนกประสงค์ นย. เมื่อ 30 พ.ค.61

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน...

กวก.ศวก.พร. จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ระดับปริญญาตรี ของ พร. และขอรับความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานในพื้นที่ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ในวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๑

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: กวก.ศวก.พร....

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าด้วยการฝังเข็ม เมื่อ 22 พ.ค.61 ​

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์...

น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค.61

(วพร.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร....

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานพิธี ปิด โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการแพทย์ ณ ห้องอำนวยชูโต เมื่อ 24 พ.ค.61 ​

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์...

22 พฤษภาคม 2561 รพ.ฐท.พง.ทรภ.3 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 31 ปี

(โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา ทรภ.3)

อ่านเพิ่มเติม: 22 พฤษภาคม 2561 รพ.ฐท.พง.ทรภ.3...

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการแพทย์ ณ ห้องสุวิชาญแพทย์ เมื่อ 21 พ.ค.61

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์...

27 เม.ย.61 ผบ.พัน.พ.ฯ ร่วมคณะแพทย์เหล่าทัพ ต้อนรับคณะแพทย์ทหารอินโดนีเซีย ชมการสาธิต การช่วยเหลือ/การกู้ชีพผู้ประภัยทางน้ำฯ จากทีมแพทย์ พร. บริเวณ อ่างเก็บน้ำ พัน.ลว.ฯ

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: 27 เม.ย.61 ผบ.พัน.พ.ฯ ร่วมคณะแพทย์เหล่าทัพ...

26 เม.ย.61 น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ พัน. พ. ฯ ผลัด๑/๕๙, ผลัด๑/๖๐ ลดสิทธิ์ ก่อน ปลดประจำการเป็นทหารกองหนุน ณ. ห้องประชุม บก.พัน.พ. ฯ

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: 26 เม.ย.61 น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม...

11 เม.ย. 61 พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานในพิธีเปิดและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ บริเวณสวนไม้ดัด

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: 11 เม.ย. 61 พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์...

10 เม.ย. 61 รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และชมรมผู้สูงอายุ รพ.ฯ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยมี พล.ร.อ.วินัย อินทรสมบัติ ประธานชมรมผู้สูงอายุ และ น.อ.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: 10 เม.ย. 61 รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และชมรมผู้สูงอายุ...

4 เม.ย. 61 พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ ชุมชนคนรักษ์สุขภาพ ชาวอาภากรฯ ณ อาคารทดสอบและพัฒนาสมรรถนะ รพ.ฯ

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: 4 เม.ย. 61 พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์...

31 มี.ค. 61 พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เข้าร่วมสังเกตการณ์ การทำงานของคณะกรรมการตรวจร่างกายผู้สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 31 มี.ค. 61 พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ....

29 มี.ค. 61 น.อ.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชีวิตเบิกบาน บริการประทับใจ ด้วยใจอย่างมีความสุข” โดย ดร.ชุติมา วงษ์สวัสดิ์ ให้เกียรติบรรยาย ณ ห้องประชุม 1 รพ.ฯ รุ่นที่ 1 เมื่อ 2 มี.ค.61 และรุ่นที่ 2

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: 29 มี.ค. 61 น.อ.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ...

28 มี.ค. 61 น.อ.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมให้ยั่งยืน โดย พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา และ อ.วชิรา บุตรวัยวุฒิ ให้เกียรติบรรยาย ณ ห้องประชุม 1 รพ.

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: 28 มี.ค. 61 น.อ.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ...

23 มี.ค. 61 น.อ.หญิง สุพิชชา แสงโชติ ประธานคณะทำงานพัฒนาสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. และคณะฯ จัดการอบรมผู้ปฏิบัติงานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พื้นที่ภาคตะวันออก เรื่อง” มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

(กสส.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 23 มี.ค. 61 น.อ.หญิง สุพิชชา แสงโชติ...

23 มี.ค. 61 พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร โดยเชิญวิทยากร พ.ท.ภาคย์ โลหารชุน ผบ.พัน.สร.๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา บรรยายพิเศษในหัวข้อ“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขีดความสามารถการบริการทางการแพทย์ และการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ”

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: 23 มี.ค. 61 พัน.พ.กรม สน.พล.นย....

22 มี.ค. 61 พล.ร.ต.เคารพ แหลมคม จก.จเร.ทร. และคณะ เข้าตรวจราชการ ณ รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: 22 มี.ค. 61 พล.ร.ต.เคารพ แหลมคม จก.จเร.ทร....

21 มี.ค. 61 พัน.พ.กรม สน.พล.นย.จัดกำลังพลรวม ๑๑ นาย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา พล.นย. ประจำปี๒๕๖๑ ณ ห้องบริจาคเลือด ตึกอาคารพิเคราะห์บำบัดโรค รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: 21 มี.ค. 61 พัน.พ.กรม สน.พล.นย.จัดกำลังพลรวม ๑๑...

21 มี.ค. 61 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมกับเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวภายในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ บริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติด ฐานทัพเรือสัตหีบ

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: 21 มี.ค. 61 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส....

21 มี.ค. 61 น.อ.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ประจำปี งป. 61

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: 21 มี.ค. 61 น.อ.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ...

20 มี.ค.61 ตารางการฝึกเบื้องสูง พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ในห้องเรียนเช้านี้ เรื่องการปฐมพยาบาลในสนามและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: 20 มี.ค.61 ตารางการฝึกเบื้องสูง พัน.พ.กรม...

20-22 มี.ค. 61 พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ ทร.ภาคตะวันออกในพื้นที่กปช.จต. และ ฐตร.ทรภ.๑ ประจำปี งป.61 พร้อมรับฟังบรรยายสรุป เพื่อรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะและกำหนดแนวทางแก้ไข รวมทั้งส

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: 20-22 มี.ค. 61 พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์...

14 มี.ค. 61 งานบริการสุขภาพ รพ.ทร.กรุงเทพ พร. จัดอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ให้แก่กำลังพล รพ. โดยวิทยากร น.ท.ณภัทร มีสมเพิ่ม ณ ห้องประชุม 1

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: 14 มี.ค. 61 งานบริการสุขภาพ รพ.ทร.กรุงเทพ พร....

12-14 มี.ค. 61 น.อ.หญิง สุพิชชา แสงโชติ และคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียนสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ลงพื้นที่ตรวจประเมินและนิเทศการบันทึกเวชระเบียนของ สถานพยาบาลปฐมภูมิ

(กสส.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 12-14 มี.ค. 61 น.อ.หญิง สุพิชชา แสงโชติ...

13 มี.ค. 61 พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่องการตรวจสอบความพร้อมใช้กระเป๋ากู้ชีพสำหรับพยาบาลด้วยแผ่นภาพ พร้อมทั้งชมการสาธิตซึ่งบรรยายและสาธิตโดยทีมวิทยากรจาก กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบ

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: 13 มี.ค. 61 พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์...

13 มี.ค. 61 น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. คณาจารย์ และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วพร.ศวก.พร. จัดพิธีส่งนักเรียนจิตอาสาโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ หลักสูตรประจำรุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 8 คน

(วพร.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 13 มี.ค. 61 น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา...

รพ.ทร.กรุงเทพ พร. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์กรเปี่ยมสุขกับกำลังพล ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังขาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ และโรงแรมป่าสักฮิลไซด์ รีสอร์ท อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ชุดที่ 1 เมื่อ 26-27 ก.พ.61 และชุดที่ 2 เมื่อ 12-13 มี.ค.61

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม: รพ.ทร.กรุงเทพ พร. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

13 มี.ค.61 ร.ต.โชคชัย ประจงพร รองผอ.รพ.รร.นร. พร้อมเจ้าหน้าที่รพ. ให้การอบรม CPR ให้แก่ นนร.ทุกชั้นปี ก่อนออกเรือไปฝึกภาคต่างประเทศ

(รพ.รร.นร.)

อ่านเพิ่มเติม: 13 มี.ค.61 ร.ต.โชคชัย ประจงพร รองผอ.รพ.รร.นร....

12 มี.ค. 61 น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ครูผู้ควบคุมนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากงานกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี กีฬาแพทย์สี่เหล่าและกีฬาหน่วยแพทย์ทหารเรือ

(วพร.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 12 มี.ค. 61 น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา...

12 มี.ค. 61 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๑๕ ประจำปี งป.๖๑ จำนวน ๕๖ คน โดยมี พล.ร.ท.บรรพต เกิดภู่ จก.กพร.ทร. ให้เกียรติมาเป็นปร

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 12 มี.ค. 61 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ...

8 มี.ค. 61 น.ท.พิพัฒน์ พูลทรัพย์ ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กระทำพิธีอัญเชิญธงชัยเฉลิมพล จาก กรมสนับสนุน สอ.รฝ. มาประทับ ณ กองบังคับการกองพันพยาบาล (หลังใหม่)

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: 8 มี.ค. 61 น.ท.พิพัฒน์ พูลทรัพย์...

6 มี.ค. 61 พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง "Patient focus group in sirikit hospital" เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพมุ่งสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ที่เป็นเลิศด้านบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 6 มี.ค. 61 พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช...

5 มี.ค. 61 กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากร บรรยายหัวข้อปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ให้แก่กำลังพล สปก.สสท.ทร.

(กวก.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 5 มี.ค. 61 กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากร...

28 ก.พ. 61 น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. นำคณะครู วพร.ศวก.พร. แต่งกายชุดไทยย้อนยุคเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

(วพร.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 28 ก.พ. 61 น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา...

28 ก.พ. 61 น.ท.พิพัฒน์ พูลทรัพย์ ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ส่งชุดส่งกลับเคลื่อนที่เร็ว(RMET) เข้าร่วมสาธิต ในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ผบ.ทร.ให้เกียรติมาเป็นประธาน

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: 28 ก.พ. 61 น.ท.พิพัฒน์ พูลทรัพย์...

28 ก.พ.61 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล สสท.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๑ โดยมี น.อ.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ รอง ผอ.สำนักนโยบายและแผน สสท.ทร. และกำลังพล สสท.ทร. จำนวน ๖๐๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ เมื่อวันที่

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 28 ก.พ.61 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ...

28 ก.พ. 61 กรมแพทย์ทหารเรือ ให้กำลังพล หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ พื้นที่ กรุงเทพ แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อชมนิทรรศการและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณ

(กรมแพทย์ทหารเรือ)

อ่านเพิ่มเติม: 28 ก.พ. 61 กรมแพทย์ทหารเรือ ให้กำลังพล...

27 ก.พ. 61 พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการเข้าเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการรับรองคุณภาพ Re-accreditation ครั้งที่ ๔ และเข้าเยี่ยมเพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 27 ก.พ. 61 พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ...

20 ก.พ.61 น.อ.หญิงธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. ประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการเชิดชูให้แก่ น.อ.(พิเศษ) สัญชัย ประชุมพันธ์ ผู้ฝึกสอนทีมบาสเก็ตบอลหญิง ครูผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาบาสเก็ตบอลหญิง วพร.ศวก.พร. ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเก็ต

(วพร.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 20 ก.พ.61 น.อ.หญิงธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร....

20 ก.พ.61 น.อ.หญิงธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. ประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารที่ได้รับการยอมรับ

(วพร.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 20 ก.พ.61 น.อ.หญิงธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร....

11 ก.พ.61 น.อ.หญิงธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. คณะอาจารย์และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและแสดงกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย แก่ประชาชนชุมชนสายสัมพันธ์และชุมชนใกล้เคียง

(วพร.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 11 ก.พ.61 น.อ.หญิงธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร....

7 ก.พ.61 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ วพร.ศวก.พร. ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเก็ตบอลทีมหญิง จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาล ครั้งที่ 32 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในระหว่างวันที่ 7- 9 ก.พ.61

(วพร.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 7 ก.พ.61 นักเรียนพยาบาลศาสตร์ วพร.ศวก.พร....

21 ก.พ. 61 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่กำลังพล หลักสูตร นพจ. รุ่นที่ ๑ ประจำปี งป.๖๑ จำนวน ๑๖๒ คน โดยมี น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ พื้นที่พุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 21 ก.พ. 61 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ...

19-20 ก.พ. 61 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล พธ.ทร. ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.61 โดยมี น.อ.สายชล ศรีลาธรรม ผอ.กจห.พธ.ทร. และกำลังพล พธ.ทร. จำนวน 550 คน เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ ณ ห้องพลาร่วมใจ บก.พธ.ทร.

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 19-20 ก.พ. 61 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ...

19 ก.พ. 61 น.อ.หญิง สุพิชชา แสงโชติ ผอ.กสส.พร.เป็นประธานการประชุมเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปี งป.61 ให้บุคลากรหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิทยากรจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ

(กสส.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 19 ก.พ. 61 น.อ.หญิง สุพิชชา แสงโชติ...

จัด จนท.ดำเนินการคัดกรองกำลังพลทหารกองประจำการที่กำลังจะปลดใน 1 พ.ค.61 เพื่อเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ณ ร้อย.บก.สอ.รฝ.9 ก.พ.61 เวลา 1400

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: จัด...

8 ก.พ. 61 พล.ร.ท.สมคิด ทิมสาด จก.พร. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกการปฏิบัติการ การแพทย์ทหาร ของ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พ. ชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เข้าร่วมคณะเพ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 8 ก.พ. 61 พล.ร.ท.สมคิด ทิมสาด จก.พร. และคณะ...

จัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้ การกู้ชีพ (CPR) ในวันที่ 8 ก.พ.61 ให้กับกำลังพล กรม สอ.1 สอ.รฝ. และกำลังพล พัน.สอ.11 ณ กรม สอ.1 สอ.รฝ.

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: จัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้ การกู้ชีพ (CPR)...

7 ก.พ. 61 พล.ร.ต.วิพันธุ์ ชมะโชติ จก.วศ.ทร. และคณะเข้าเยี่ยม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อหารือเกี่ยวกับการฝึกซ้อมแผนอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายร่วมกันใน ปี งป.๖๑ โดยมี พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 7 ก.พ. 61 พล.ร.ต.วิพันธุ์ ชมะโชติ จก.วศ.ทร....

7 ก.พ. 61 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้แก่กำลังพลอาคาร บก.พร.ในโครงการกำลังพล พร. ออกกำลังกายรักษ์สุขภาพ งป.61 เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61 ณ ห้องประชุม พร.3

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 7 ก.พ. 61 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ...

น.ท.พิพัฒน์ พูลทรัพย์ ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ. ตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ ทหารกองประจำการ ในการฝึกภาคกองพัน เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๑ (2)

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: น.ท.พิพัฒน์ พูลทรัพย์ ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรม...

1 ก.พ. 61 น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. บรรยายพิเศษเรื่อง การดูแลสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก(ฺBMI) แก่ข้าราชการ พัน.พ.ฯ

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: 1 ก.พ. 61 น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม...

30 ม.ค. 61 น.อ.หญิง สุพิชชา แสงโชติ และคณะ รวมทั้งข้าราชการ กวก.ศวก.พร. เป็นผู้แทนของ พร. ในการให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี พลเรือตรี กฤษดา ประพฤติธรรม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ยศ.ทร. เป็นประธานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม ยุทธกีฬา ๕๐๔ ชั้น ๕

(กวก.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 30 ม.ค. 61 น.อ.หญิง สุพิชชา แสงโชติ และคณะ...

น.ท.พิพัฒน์ พูลทรัพย์ ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ. ตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ ทหารกองประจำการ ในการฝึกภาคกองพัน เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๑

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: น.ท.พิพัฒน์ พูลทรัพย์ ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรม...

25 ม.ค. 61 น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ พัน.พ.ฯ ผลัดที่ 4/58 และผลัดที่ 4/59 (ลดสิทธิ์) จำนวน 20 นาย

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: 25 ม.ค. 61 น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม...

น.อ.สามารถ ศรีม่วง ผบ.กรม สน.สอ.รฝ. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคกองพัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพลที่ร่วมการฝึก

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: น.อ.สามารถ ศรีม่วง ผบ.กรม สน.สอ.รฝ....

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมสัมมนา โครงการกำลังพล พร. ออกกำลังกายรักษ์สุขภาพ งป.๖๑

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ...

12 ม.ค. 61 พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในการประชุมจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ร่วมกับ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: 12 ม.ค. 61 พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา...

15 ม.ค. 61 พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ นาวาเอกหญิง ธนพร แย้มสุดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ

(วพร.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 15 ม.ค. 61 พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา...

13 ม.ค. 61อาจารย์พยาบาลและนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย โรงเรียนนายเรือและอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. บุคคโล

(วพร.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 13 ม.ค. 61อาจารย์พยาบาลและนักเรียนพยาบาล...

12 ม.ค. 61ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและงานวิจัย ประจำปี 2560 ในงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพยาบาล 4.0 จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

(วพร.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 12 ม.ค. 61ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ...

น.ท.พิพัฒน์ พูลทรัพย์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ เข้ามอบของขวัญและอวยพรเนื่องในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ให้กับ น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ณ บก.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม: น.ท.พิพัฒน์ พูลทรัพย์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ....

28 ธ.ค.60 ข้าราชการ พร. เข้าพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบินในการทำหน้าที่ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศเป็นกิตติมศักดิ์ จาก พล.อ.ท.นิรันดร พิเดช จก.พอ. เครื่องหมายชั้นที่ ๑ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: 28 ธ.ค.60 ข้าราชการ พร....

20 ธ.ค. 60 นาวาเอกหญิง อัจฉรี สิกขมาน ร.น. รอง ผอ.กองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "การแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทัพเรือ" ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 34 ณ ห้องบรรยาย ๒

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: 20 ธ.ค. 60 นาวาเอกหญิง อัจฉรี สิกขมาน ร.น. รอง...

28 ธ.ค.60 นาวาเอก วราชัย เคร่งวิรัตน์ ผู้แทนกรมแพทย์ทหารเรือ และ คณะข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มประดับดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

(กรมแพทย์ทหารเรือ)

อ่านเพิ่มเติม: 28 ธ.ค.60 นาวาเอก วราชัย เคร่งวิรัตน์...

24 ธ.ค. 60 กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากร บรรยายหัวข้อปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธง และผช.นายธงประจำผู้บังคับบัญชา ประจำปี งป.61

(กวก.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม: 24 ธ.ค. 60 กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากร...

18 - 21 ธ.ค. 60 คณะผู้บริหาร รพ.ฯ เยี่ยมชมการฝึกกำลังพลตามแบบการฝึกพระราชทาน

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: 18 - 21 ธ.ค. 60 คณะผู้บริหาร รพ.ฯ...

19 ธ.ค.60 พิธีสักการะและบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี 2560

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: 19 ธ.ค.60...

19 ธ.ค.60 พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันประกาศเจตนารมณ์สู่โรงพยาบาลแห่งความรัก

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: 19 ธ.ค.60 พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์...

18 ธ.ค.60 พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการสร้างบุคลากรเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉินทางยุทธวิธี

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: 18 ธ.ค.60 พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์...

18 ธ.ค. 60 การตรวจประเมินสถาบัน เพื่อขอเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: 18 ธ.ค. 60 การตรวจประเมินสถาบัน...

18 ธ.ค.60 ผบ.พัน.พ.ฯ เยี่ยมคำนับ ผบ.กรม ร.3 พล.นย. ที่ ห้องรับรอง ค่ายจุฬาภรณ์ และเข้าเยี่ยม จนท.พยาบาล ฉก.ทพ.นย.ทร.

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม: 18 ธ.ค.60 ผบ.พัน.พ.ฯ เยี่ยมคำนับ ผบ.กรม ร.3...

15 ธ.ค.60 การประชุมคณะกรรมการบริหารสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร. ครั้งที่ 1/61

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: 15 ธ.ค.60...

13 ธ.ค.60 กองเวชบริภัณฑ์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามนโยบาย "โรงพยาบาลแห่งความรัก"

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม: 13 ธ.ค.60 กองเวชบริภัณฑ์...

12 ธ.ค. 60 กำลังพล รพ.ฯ เข้าศึกษาดูงานวิถีเกษตรนอกสถานที่ ณ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: 12 ธ.ค. 60 กำลังพล รพ.ฯ...

6 ธ.ค. 60 บริการตัดผมฟรี เพื่อเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: 6 ธ.ค. 60 บริการตัดผมฟรี...

1 ธ.ค. 60 พล.ร.ต.พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานรับการตรวจประเมินการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม: 1 ธ.ค. 60 พล.ร.ต.พรชัย แย้มกลิ่น...