การอบรมปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน


16 ม.ค. 61 พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือภายใต้หัวข้องาน “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธี ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 81 ปี โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ อาคารกิจการสโมสร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโทสมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือโท อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ปลัดบัญชีทหารเรือ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมกรมแพทย์ทหารเรือ...

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการแพทย์ทหารของนักเรียนจ่า พรรคพิเศษเหล่าแพทย์ ชั้นปีที่ ๒...

พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ เพื่อรับทราบภารกิจผลการดำเนินงานของหน่วย...

12 ม.ค. 61 พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคในนามมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. โดยมีพล.ร.อ.ไกรวุธ วัฒนธรรม รองประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ ทั้งนี้ พล.ร.ท.สมคิด ทิมสาด จก.พร. และ พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.ฯ ร่วมคณะรับมอบ ณ ห้องรับรอง บก.ทร. (พระราชวังเดิม)

16 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือภายใต้หัวข้องาน "โชว์ แชร์ ช้อป ใช้" ประจำปีงบประมาณ 2561

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

12 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะรับมอบเงินบริจาคในนามมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

17 ม.ค.61 พลเรือโทสมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 81 ปี โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

15 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการแพทย์ทหารของนักเรียนจ่า พรรคพิเศษเหล่าแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...


  • ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. <<ทั้งหมด>>

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมสัมมนา โครงการกำลังพล พร. ออกกำลังกายรักษ์สุขภาพ งป.๖๑

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

12 ม.ค. 61 พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในการประชุมจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ร่วมกับ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม...

น.ท.พิพัฒน์ พูลทรัพย์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ เข้ามอบของขวัญและอวยพรเนื่องในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ให้กับ น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ณ บก.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

28 ธ.ค.60 ข้าราชการ พร. เข้าพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบินในการทำหน้าที่ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศเป็นกิตติมศักดิ์ จาก พล.อ.ท.นิรันดร พิเดช จก.พอ. เครื่องหมายชั้นที่ ๑ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม...

20 ธ.ค. 60 นาวาเอกหญิง อัจฉรี สิกขมาน ร.น. รอง ผอ.กองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "การแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทัพเรือ" ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 34 ณ ห้องบรรยาย ๒

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม...

28 ธ.ค.60 นาวาเอก วราชัย เคร่งวิรัตน์ ผู้แทนกรมแพทย์ทหารเรือ และ คณะข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มประดับดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

(กรมแพทย์ทหารเรือ)

อ่านเพิ่มเติม...

24 ธ.ค. 60 กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากร บรรยายหัวข้อปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธง และผช.นายธงประจำผู้บังคับบัญชา ประจำปี งป.61

(กวก.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

18 - 21 ธ.ค. 60 คณะผู้บริหาร รพ.ฯ เยี่ยมชมการฝึกกำลังพลตามแบบการฝึกพระราชทาน

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม...

www.nmd.go.th
www.nmd.go.th